Seaonics er klar for ny vekst

Publisert 12. January, 2018

Seaonics har som de fleste andre selskap i den maritime klyngen i Nordvest, vært igjennom en tøff omstillingsperiode. Nå er selskapet klar for en ny vekst.

– Vi ser flere tydelige tegn på at markedet er i vekst igjen. Hovedsakelig gjelder dette leveranser til fiskeri og forskningsskip, men også offshore energi er et område der vi forventer vekst de neste årene, sier adm. dir. Stig Espeseth i selskapet som er lokalisert i Ålesund.

Seaonics har spesialisert seg på å utvikle og levere håndteringsutstyr for last til og fra skip og om bord på skip. Hovedproduktene er kraner og vinsjer. Omsetning i 2016 var på 83 millioner, men selskapet har hatt en betydelig økning i omsetning og ordreinngang fra 2016 til i 2017.

Seaonics ble etablert så seint som i 2011. I starten var det bare to ansatte, Stig Espeseth og Sindre Walderhaug, men de fikk en rask vekst under offshore-boomen og hadde 40 ansatte ved utgangen av 2014. Da oljeprisen falt måtte de gjennom en tøff omstillingsperiode med nedbemanning, samtidig som det måtte utvikles nye produkter. Fram til og med 2014, sto offshore for 80 % av omsetningen. I dag er fiskeri og forskningsfartøy viktigst. Innen fiskeri-segmentet står Seaonics sterkt på Island, Grønland og i Norge. I tillegg er de på vei inn i Russland sammen med designselskapet Skipsteknisk.

Nå er det bedring i nye markeder og selskapet er klar for ny vekst. I dag er det 30 ansatte i selskapet og de ser for seg at det kan bli flere i løpet av 2018.

I segmentet for forskningsfartøy, har Seaonics levert en komplett utstyrspakke til Norges nye isgående forsknings­fartøyet Kronprins Haakon, som blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. De har også vunnet en strategisk viktig kontrakt til Kjell Inge Røkkes forskningsskip REV.

– Det har vært stor vilje til å omstille seg i bedriften. Positive medarbeidere med høy kompetanse innen elektro, mekanisk, hydraulikk, kontroll og automasjon har brettet opp ermene og bidratt til nyutvikling av løsninger, samtidig som vi har betjent eksisterende kunder som har jobbet i et tøft marked.

Lokal forankring

– Selv om Vard er inne på eiersiden, er vi en frittstående utstyrsleverandør og jobber med alle aktuelle kunder i markedet. Vi jobber med Vard akkurat som vi jobber med andre designselskap og verft, sier salgssjef Jan Kjærstad.

Kraner og vinsjer (også med permanentmagnet-teknologi) er som nevnt hovedproduktene. I tillegg leverer selskapet utstyr som dører, luker og annet håndteringsutstyr som er viktig for det arbeidet fartøyet skal gjøre.

– Selskapet leverer også standardutstyr, men da med ”premium” kvalitet. Vi erkjenner at uansett hvor enkelt utstyret er, er det avgjørende at det har høy kvalitet og driftssikkerhet, sier Espeseth.

Som oftest er det ”skreddersøm” hvor utstyrsleveransen blir satt sammen i samarbeid med kunden. Vi skaper sammen med kunden nye løsninger med å sette sammen og tilpasse kjent utstyr, men vi skaper også nye produkt sammen med kunden.

5 års garanti

Seaonics selger, tegner, følger opp produksjon, testet og tar seg av oppstart. Service er også en del av det de tilbyr kundene og de er det eneste selskapet i denne bransjen som gir 5 års garanti på sine produkter.

Seaonics har ingen stålproduksjon selv. Alt utstyr blir produsert hos et nettverk av produsenter i Europa. Dette gir fleksibilitet, men krever tett oppfølging.

– Våre styrker? Ja det må være vår kompetanse og erfaring. Vi er fleksible og tilpasser oss raskt kundenes behov. Vi leverer høy kvalitet og har høy servicegrad, sier Espeseth og Kjærstad.

– Våre utfordringer?  Som et lite og ganske nytt selskap er det krevende å være til stede over alt i et globalt marked. Selv om det hjelper at globale kunder ser til Norge når de skal ha kvalitet. Trusler? Det må første å fremst være global politisk uro.

I denne artikkelen har det vært fokus på selskapet Seaonics, men det må nevnes at de også er morselskapet i Seaonics-gruppen. Datterselskapene i gruppen er CDP Studio (software til kontrollsystemer – 14 ansatte), ICD (kontroll og automasjon – 22 ansatte), Seaonics Polska (engineering og standard produksjon – 32 ansatte) og CDS (34% eierandel, drillingsystem – 7 ansatte). Totalt er det 105 ansatte i gruppen.

På bildet øverst ser vi adm. dir. Stig Espeseth (til høyre) og salgssjef Jan Kjærstad.