Hareid Group ser fantastiske muligheter

Publisert 20. October, 2017

– Vi også har vært i gjennom tøffe tider, men vi ser noen fantastiske framtidsmuligheter, sier konsernsjefen i Hareid Group, Ronald Dyrhol.

Hareid Group er et elektrokonsern med 640 ansatte. De fleste jobber innen engineering, produksjon, installasjon og vedlikehold ut fra hovedkontoret på Hareid, men de har også selskaper på Grønland, i Skottland, Tyskland og Danmark. I Polen har konsernet egne avdelinger for engineering, og installasjon, samt produksjon av tavler med om lag 200 ansatte.

Konsernet er bra differensiert i flere markeder med 50 % mot sjø, 25 % mot land og 25 % handel.

– I sjømarkedet er vi på alle typer fartøy. Vi leverer, installerer og vedlikeholder tavler, broløsninger og automasjon til fiskefartøy, brønnbåt, offshore, passasjerfartøy og ferger. Vi leverer også kommunikasjonsutstyr som en del av en total elektro-pakke til fartøyet, sier Dyrhol.

Den elektrifiseringen som nå skjer maritimt, vil kunne gi Hareid Group mange spennende oppdrag i tiden som kommer. I det grønne skiftet vil det bli renere båter, noe som betyr elektrifisering. – Ja, ser flere fantastiske framtidsmuligheter. Vi har kompetanse og produkter som passer rett inn i denne utviklingen. Derfor er vi optimister for det som skal skje framover.

Konsernet har levert positive driftsresultater de siste årene, men de har tapt nærmere 100 millioner kroner i eierandeler i lokale rederi. – Vi har kommet oss igjennom nedturen i offshore, men vi har mistet noen finansielle muskler som vi gjerne skulle hatt i den oppturen vi ser foran oss. Konsernet forventer en omsettning i 2017 på i overkant av 900 mill. og har en ordreserve på omkring 1 mrd. som stekker seg over 2 år frem i tid

Hareid Group har helt siden oppstarten i 1950 hatt lokale eiere, primært Bjåstad og Teigene familiene på Hareid. Dette ser konsernsjefen på som en styrke: – Spesielt i tøffe tider er det viktig å ha eiere som ser forbi bunnlinjen det ene året og som er både langsiktige og samfunnsbevisste.

Les mer her: http://www.hareidgroup.com/