Tydelige budskap til lederen for Transportkomiteen

Publisert 5. May, 2017

Lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Nikolai Astrup (H) fikk mye skryt for både Regjeringens Havstrategi og Maritime Strategi da han besøkte Ålesundsammen med Helge Orten torsdag 4. mai. Men han fikk også flere klare tilbakemeldinger om saker som burde kunne gjøres bedre.

Maritimt Forum Nordvest la vekt på fire saker:

  • Norge trenger et industrielt senter for satsingen på autonome skip.
  • Økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon. Ny vekst i Maroff-programmet.
  • Økt satsing på sjøtransport i NTP.
  • Bede finansieringsordninger for bygging ved norske verft

Les mer om disse sakene her: http://maritimt-forum.no/nordvest/

På bildet øverst ser vi fra venstre: Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest,  Nikolai Astrup, Høyre, Helge Orten, Høyre, Kaj Westre, NMK, Annik Magerholm Fet, NTNU, Frank Emblem, ÅKP/GCE Blue Maritime og Øystein Tvedt, Høyre.