– Politikk for havrommet er en del av valget

Publisert 10. August, 2017

Maritimt Forum engasjerer seg   i valgkampen. Hensikten er å bidra til at verdiskaping og næringsliv blir en del av den politiske diskusjonen fram mot valget 11. september.

– Politikk for hvordan Norge skal innrette seg for framtidig verdiskaping i havet er en viktig debatt. Havøkonomien kan i følge OECD mer enn doble verdiskapingen frem mot 2040. Derfor er politikk for havrommet viktig, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest Arnfinn Ingjerd.

Maritimt Forum Nordvest har satt sammen et program for å få fram verdiskaping i havet som en del av valgkampen:

  • 14. august: Fredric Holen Bjørdal, 2. plass for Arbeiderpartiet, skal besøke Brunvoll Volda og Havyard.
  • 17. august: Jon Georg Dale, 2. plass for Fremskrittspartiet skal besøke Rolls-Royce og Fosnavåg Shippingklubb.
  • 17. august: Politisk debatt med Mørebenken under Trebåtfestivalen i Ulsteinvik
  • 23. august: Marianne Synnes, 2. plass for Høyre, skal besøke Vard og Inmarsat Solutions.
  • 28. august: Jenny Klinge, 1.plass for Senterpartiet, skal besøke Aas Mek. Verksted, Sølvtrans og Hurtigbåtforbundet.
  • 29, august:  Politisk duell mellom næringsminister Monica Mæland, Høyre og Marianne                 Martinsen fra Arbeiderpartiet på NMK i Ålesund.

– Gjennom disse tiltakene ønsker vi å øke kunnskapen hos politikerne våre om maritim næring og de utfordringene og mulighetene næringen står overfor. Vi vil også ha debatt om politikk for havet, sier Ingjerd.

Mulighetene for å skape flere arbeidsplasser med utgangspunkt i havet er enormeSærlig innen oppdrett, offshore vindkraft, nye marine næringer, skipsbygging- og reparasjon er det forventet sterk vekst. Godstransport til sjøs vil få økt betydning med knapphet på areal på land og økte miljøkrav til transport. Bare en liten del av havrommet er utforsket og havet rommer trolig mange muligheter som vi ennå ikke kjenner.

Den maritime næringen spiller en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidig verdiskaping på, i og under havet. Næringen er et bindeledd mellom de ulike delene av havnæringene. Med den sterke interessen for havnæringene følger også øktende press på havressurser og områder. Mange er allerede i dag under sterkt belastning. For de store internasjonale havområdene mangler det fortsatt en effektiv felles forvaltning.

På bildene over ser vi to av de fire som skal på besøk til matritime bedrifter i valgkampen Marianne Synnes og  Fredrich Holen Bjørdal, Ap.