OSC: En katalysator for innovasjon

Publisert 15. December, 2017

I 2012 var 95 % av aktiviteten i Offshore Simulator Centre (OSC) på NMK i Ålesund trening av mannskap om bord i offshore-fartøy. I dag er kun 5 % trening, mens 95 % er virtuell prototyping.

Virtuell prototyping betyr å teste og verifisere ulike modeller som lages i løpet av en utviklingsprosess fram til det ferdige produkt. I simulatorene skapes en utvidet virkelighet som gir brukeren en opplevelse av å befinne seg i en annen situasjon, som for eksempel under en aktivitet om bord på et fartøy.

– Kundene sparer mye tid og penger hos oss, sier Joel Mills, adm. dir. i OSC. I våre simulatorer kan de simulere en aktivitet eller operasjon for å få svar på om nye løsninger fungerer i praksis eller ikke. Kan det eventuelt gjøres bedre eller billigere? Vi kan lete oss fram til den optimale løsningen mens vi simulerer.

Et eksempel: Fra en ide til ferdig utviklet, nytt fartøy kan det ofte gå tre år. Utvikleren må altså vente i tre år før han eller henne får se på hvordan det fungerer. Fartøyet kan testes ut i tank, men det sier kun noe om forholdet mellom fartøy og havet. Hos OSC kan man på en dag gjøre en virtuell prototyping for å se hvordan fartøyet virker under en operasjon og eventuelt gjøre endring i plassering av utstyr og annet før fartøyet bygges.

På denne måten blir OSC en katalysator for innovasjon, en aktør som bidrar til økt hastighet i innovasjonen.

Digital klynge?

OSC er en del av det raskt voksende digitale kompetansemiljøet på Campus Ålesund. Blue Innovation Arena, NTNU, Rolls-Royce og OSC utfyller og inspirer hverandre til å ta nye steg. De representerer samlet sett en digital kraft for framtidens operasjoner i havet, en kraft som gir klyngen et konkurransefortrinn.

Kompetanse

Sjøfolkenes kompetanse er viktig for innovasjonskraften i hele næringen. Slik vil det fortsatt være i framtiden, men i stedet for en litt tilfeldig dialog med de som jobber med utvikling på land, kan dette snart gjøres i sann tid. Eksperter vil sitte på land og følge operasjonen som skipet skal utføre. Løsninger kan diskuteres og testes. Kunnskap deles og erfaringer lagres. Dette vil kunne gi en helt annen kvalitet og tempo i kompetanse-overføringen mellom bruker og innovatør. Behovet for trening på land blir mindre fordi treningen foregår mens man utfører operasjonene på sjøen.

 Mer om OSC

OSC ble etablert høsten 2004 av Farstad (nå SolstadFarstad), Høgskolen (nå NTNU) og Rolls-Royce for trening av ankerhåndtering. SINTEF Ocean har kommet til på eiersiden senere.

OSC har i dag 25 ansatte. Staben har økt litt de siste årene og forventes å øke i årene som kommer.

– Krisen i offshore har faktisk også vært en god ting for mange av oss. Den har satt fart i arbeidet for å spare penger, gjøre alle operasjoner billigere. Digitaliseringen har skutt fart og ført til mer innovasjon, sier Jørgen Drønnen, avdelingsleder design.

Teknologien som OSC har utviklet i samspill med offshore-rederiene, operatørene og utstyrsprodusentene, kan overføres til andre segmenter, som havbruk, fiske og turisme. OSC er i tillegg engasjert i å utvikle simulatorer for andre bransjer som bygg og anlegg.

– Vi har noen utfordringer siden vi ikke er større enn vi er. Vi kan miste forspranget fordi vi ikke klarer å holde høy nok innovasjonshastighet og fordi vi er små i det globale markedet. Men vi er optimister fordi markedet trenger vår kompetanse og teknologi, avslutter Mills og Drønnen som vi ser på bildet øverst, Mills til venstre og Drønnen til høyre.