Hvorfor bli medlem?

Maritimt Forum er organisasjonen som vil sikre rammebetingelsene for norsk maritim næring. Gjennom å være en samarbeidende organisasjon med regionskontorer fra nord til sør, arbeider vi for den maritime bransje og vår medlemsmasse. Medlemmene er organisasjoner og bedrifter fra hele verdikjeden i den maritime klyngen i Norge. Ta del i det maritime felleskapet – et nettverk som vil sette din bedriftsinteresse i fokus. Vi er her for deg.

Maritimt Forum Nordvest sine fokusområder er:

·         Myndighetskontakt. Vi arbeider politisk for å skape stabile og konkurransedyktige rammevilkår for den maritime næringen. Norge skal være det mest attraktive stedet i EU/EØS-området å drive, eie og utvikle maritim virksomhet.

·         Rekruttering. Rekruttering av ungdom til næringen. Vi har etablert en større rekrutteringskampanje Ocean Industry Talents sammen med NCE Maritime og Mafoss og en rekke bedrifter og organisasjoner.

·         Informasjon. Folkeopplysning og informasjonsarbeid for å synliggjøre næringen og dens betydning som verdiskaper i det norske samfunnet. Vi har  også et ukentlig nyhetsbrev for våre medlemmer: Fredag Lunsj.

·         Nettverksbygging. Styrking av samarbeidet og dynamikken i klyngen gjennom noen få arrangement for stiftelsens medlemmer.

Maritimt Forum Nordvest samarbeider med Maritim Forening for Søre Sunnmøre, Møreforsking,  NCE Maritime, Nordfjord Vekst, Norsk Forskningsråd, Innovasjon Norge, Komvekst, Molde Næringsforum, Norsk Petroleumsforening, Høgskolen i Ålesund og fagskolene i Ålesund og Kristiansund, Sunnmøre Regionråd, Opplæringskontoret for maritime fag, Opplæringskontoret for tekniske fag, Haram Nærings- og Innovasjonsforum, Møre og Romsdal Fylke og Ungt Entreprenørskap.