Næringsministeren til Ålesund

Publisert 21. November, 2014

Monica_Maeland_farge_trykk_

Næringsminister Monica Mæland skal til fem byer i løpet av høsten for å få innspill til regjeringens nye maritime strategi. Tirsdag 25. november er det Ålesunds tur.

Næringsministeren vil at aktørene i næringen skal tenke høyt om hvordan vi sammen kan styrke maritim sektor. Temaet for høringsmøtet i Ålesund er FoU og innovasjon samt kompetanse og utdanning. Tanken er at vi må se den maritime næringen i en større sammenheng: På mulighetene som ligger i, på og under havet.

– For å sikre at Norge også i framtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen er konkurransedyktig og har evne til å omstille seg. Vi håper strategien vil gi noen svar på hvordan vi kan opprettholde og utvikle den maritime næringen, sier næringsminister Monica Mæland som vil legge fram sin nye strategi i løpet av våren 2015. På møtet i Ålesund vil også statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet delta.

Innspillsmøtene vil finne sted i Stavanger (15. september), Bergen (21. oktober), Oslo (20. november), Ålesund (25. november) og Tromsø (27. november). Møtene vil ta for seg sentrale tema for strategien: blå vekst, nærskipsfart, miljø, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon og nordområdene. Møtene arrangeres i tett samarbeid med Maritimt Forum.

På møtet i Ålesund er det følgende som deltar fra næring, utdanning og organsajoner: Erik Dyrkoren, Maritim21, Hans Petter Hildre, Høgskolen i Ålesund, Anne de Lange, Bergen Maritime Fagskole, Yngve Birkelund, Universitet i Tromsø, Tore Ulstein, Ulstein group, Rolf Fiskerstrand, Fiskerstrand verft, Erik Haakonsholm jr, Vard, Stig Remøy, Olympic, Njål Sævik, Havila, Solvar Klokk, Rolls-Royce, Rune Torhaug, DNV-GL, Paal Aamaas, Kongsberg + Maritimt Knowledge HUB, Harald Ellingsen, NTNU, Jørn Kragh, MARKOM2020, Jørn Sund Henriksen, Norges Rederiforbund, Birgitte Liodden, YoungShips, Arne Otto Rogne, Fellesforbundet, Vard, Tord Dale, Maritimt Forum og Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest. Møtet er åpent for media.

Har du innspill til spørsmål og problemstillinger som bør drøftes i forbindelse med den maritime strategien, kan disse sendes til postmottak@nfd.dep.no.