– Nå kommer boomen – endelig

Publisert 7. September, 2018

Ukens bedrift: MMC GREEN TECHNOLOGY.

Allerede i 2004 bestemte IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, at ballastvann måtte renses før det slippes ut. Nå er endelig vedtaket godkjent av mange nok land til at vedtaket er gyldig og at implementerings regimet for eksisterende skip er på plass.

– Nå kommer endelig den boomen som måtte komme. Minst 57 000 skip må i løpet av fem års klassing innen 2024 installere renseteknologi for ballastvann. Alle nye fartøy fra september 2017 må ha renseteknologi. Dette gir oss enorme muligheter, sier daglig leder Håvard Gjelseth i MMC Green Technology. På bildet over ser vi Gjelseth med en tegning av MMC sin kompakte teknologi for ballastvann-rensing i bakgrunnen.

Alle aktørene i ballastvann-markedet trodde at reglene skulle komme raskere på plass enn de 14-15 årene det har tatt. Flere aktører har gitt opp i ventetiden. Men MMC Green Technology, som ble etablert i 2010, har klart seg.

– Vi har vært tålmodige og bygd oss opp stein for stein. Vi har brukt millioner på teknologiutvikling, testing og typegodkjenning. At vi er en del av Havyard-gruppen og Havilakonsernet har selvfølgelig vært viktig i påvente av boomen, samt Innovasjon Norge og vår lokale bank.

MMC Green Technology har levert rundt 20 enheter per år siden 2013. Målet er å øke produksjonen til mer enn 200 enheter i løpet av to-tre år.

– Dere er forsiktige til å være sunnmøringer?

– Ja, men vi vil være edruelige og realistiske. Flere aktører som har satset for stort har gått konkurs. Vi skal ikke bare levere, vi skal også følge opp kundene i etterkant. Rederiene er positive til vår tilnærming.

Smitte

Sjøvann fylles i skipets tanker for å oppnå bedre flytestabilitet. Store mengder ballastvann blir forflyttet fra havn til havn. Anslagsvis 7000 forskjellige organismer transporteres daglig over verdenshavene. Å spre smitt fra et system på et kontinent til et annet, er en alvorlig trussel for mennesker og dyr. Det kan ødelegge livet i havet og spre dødelig smitte til oss mennesker. FN definerer dette som en av de 10 største trusler mot planeten.

Smitte mellom mærer i fiskeoppdrett er også en trussel. Derfor må prosess-vannet som brønnbåtene bruker, også renses.

Produkt og produksjon

MMC har utviklet sin egen teknologi for å løse disse utfordringene. Ultrafiolette stråling dreper organismene i ballastvannet. Teknologien er testet og godkjent av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og DNVGL.

MMC Green Technology får levert filter og UV-teknologi fra underleverandører. I dag foregår produksjon hovedsakelig på MMC sitt anlegg i Fosnavåg. Ved økt volum er det planlagt å også produsere på Havyard sitt anlegg i Polen.

– Vår kjernekompetanse i MMC er hvordan produktet er satt sammen, testet og godkjent. Vi er ganske unike i markedet med vår type UV-teknologi, sier Gjelseth.

Det er mer enn 70 aktører globalt i ballastvann-markedet. Største konkurrent er svenske Alfa Laval.

Fakta og tall

MMC Green Technology er lokalisert i Herøy og har foreløpig fem egne ansatte.  Selskapet eies 77 % av MMC First Process, mens ett ansatteselskap eier 22 %. MMC First Process er en del av Havyard-gruppen og Havilakonsernet.

MMC Green Technology har hatt en omsetning på rundt 20 millioner og et resultat nær null de siste tre-fire årene. Men det var før IMO-regelverket trår til for eksisterende flåte.

Segment

MMC sin løsning for rensing av ballastvann er tilgjengelig i alle segment. Offshore var det viktigste segmentet lenge, mens brønnbåt og havbruk er størst i dag. MMC har leveranser også til yacht, ropax, fisk og havvind. I løpet av de neste fem årene når skipene skal i dokk for klassing og da vil trolig cargo bli det største segmentet. Fornyelse i offshore-flåten vil også gi muligheter.

Europa er det største markedet for MMC, men de har agenter i både Asia og USA.

En rask SWOT-analyse til slutt

Styrker

 • Forskning som ligger til grunn for NIVA-godkjenning
 • Del av Havyard group, vært viktig i påvente av boomen
 • Kompakt og brukervennlig produkt
 • Del av lokal maritim klynge
 • Agentnettverk

Svahheter

 • Ganske små foreløpig
 • Avhengig av underleverandører (kan også ses på som en styrke når markedet går i bølger)
 • Få utekontor som kan gi service

Muligheter

 • Boom i markedet

Trusler

 • Konkurranse fra store Alfa Laval som har 119 utekontor
 • Nytt regelverk

Les mer om MMC Green Technology her.