Kongsberg kjøper Rolls-Royce Marine

Publisert 6. July, 2018

Kongsberg Gruppen henter hjem eierskapet til en viktig del av den norske maritime klyngen. Rolls-Royce bedriftene på Sunnmøre blir igjen norske

– Kongsberg matcher verdensledende kompetanse og teknologi med høye ambisjoner. Dette er den optimale løsningen for den norske maritime næringen og ikke minst for den maritime klyngen på Møre. Kongsberg og Rolls-Royce sine produkter og tjenester utfyller hverandre og vil styrke begge i det globale markedet, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Prisen Kongsberg må betale er 5,3 milliarder kroner. Det vil finansieres ved en emisjon. Staten som eier i dag 50,001 % av Kongsberg Gruppen, vil bidra med 2,5 milliarder kroner.

– Nye Kongsberg Marine vil bli en tilnærmet komplett, global leverandør av maritime løsninger. Norge vil nå få et maritimt lokomotiv som hele næringen vil dra nytte av, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

Det norske datterselskapet, Rolls-Royce Marine, er blant de største private arbeidsgiverne på Nordvestlandet med rundt 1600 ansatte. De fleste jobber ved avdelingene på Sunnmøre.

– Dette er viktig sak for Kongsberg Gruppen, Rolls-Royce Commercial Marine og den norske maritime næringen. Begge selskapene er i dag verdensledende på sine områder. De har mange ansatte i Norge, samtidig som de har bred internasjonal virksomhet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

Kjøpet inkluderer ikke Bergen Engines, men inkluderer Rolls-Royce sine fabrikker i Sverige og Finland. De siste årene har Rolls-Royce blitt hardt rammet av nedgangen innen offshorebransjen. Siden 2010  har Rolls-Royce Marine hatt et underskudd på til sammen 3,5 milliarder kroner.

På bildet over ser vi Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen, som sier følgende: – Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjør oss til en mer helhetlig leverandør til maritim industri. Maritim industri blir stadig mer globalisert og er inne i betydelige teknologiske og markedsdrevne endringer.  

Les mer her: https://e24.no/boers-og-finans/kongsberg-gruppen-kjoeper-rolls-royce-marine-for-5-3-milliarder-kroner/24387007