Klart for Ocean Talent Camp Møre 2017

Publisert 22. September, 2017

2000 elever og studenter vil onsdag 27. september delta på Ocean Talent Camp Møre. Det er femte gang karrieremønstringen arrangeres på Campus Ålesund.

– Vi har på ingen måte mistet trua på framtiden for de havbaserte næringene. Sjømatnæringen er i vekst. Det er en bølgedal i maritim nå, ja, men den næringen har alltid kommet sterkt tilbake etter forbigående nedturer, sier prosjektleder Jan Thormodsæter i Ocean Talent Camp Møre.

På karrieremønstringen vil ungdommene møte 25 bedrifter fra maritim og sjømat-næringen. Formål er å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst mer kjennskap til seg selv.

Elevene i den videregående skolen skal både gjøre et stykke forarbeid før mønstringen, være aktive under selve dagen og gjøre etterarbeid i klasserommet etterpå. På den måte blir de ikke passive tilskuere, men aktive deltakere og dermed få større utbytte av deltagelsen på  Ocean Talent Camp. Målet er at de skal få bedre grunnlag for å velge riktig utdanning og yrkeskarriere,

– Verden trenger mat og energi. Havet er en del av løsningen. De havbaserte næringene maritim og sjømat, vil ha stort behov for kompetanse i årene som kommer. Olje- og gass vil også trenge folk etter hvert. Derfor vil en utdannelse i havbasert retning gi mange spennende muligheter. Som for eksempel bølgekraft, vindkraft, mineraler, oppdrett til havs, nullutslippsfartøy og så videre og så videre, sier Thormodsæter.

Følgende bedrifter og organisasjoner er utstillere i år: Kleven, Marine Harvest Norway, Hareid Group, Havyard Group, Ulstein Group, Nordic Wildfish, Sperre Industri / Sperre Coolers, Offshore-rederier på Møre: Island Offshore, Havila Shipping, Olympic Shipping og SolstadFarstad, Vard, Inmarsat, Cflow, Rolls-Royce, Surofi, Ulstein Betong Marine, Skipsteknisk, Sølvtrans, Sjøfartsdirektoratet, Fagskolen i Ålesund, NTNU i Ålesund / NTNU Institutt for marin teknikk (IMT), Marint Kompetansesenter, Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest og ÅKP.

Følgende 11 videregående skoler med 55 klasser deltar: Akademiet, Borgund, Fagerlia, Haram, Herøy, Romsdal, Rauma, Spjelkavik, Sykkylven, Ulstein og Ålesund. I tillegg deltar Spjelkavik ungdomsskole.

Ocean Talent Camp Møre er et samarbeid mellom NTNU Ålesund, Fagskolen i Ålesund, ÅKP/GCE Maritime, Marint Kompetansesenter, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest. Ocean Talent Camp er en del av Campus-uka i Ålesund.