Hvordan skape løsninger for renere hav?

Publisert 8. June, 2018

 

Hvordan kan næringslivet, offentlig sektor og ideelle organisasjoner jobbe sammen for å skape løsninger for renere hav? 

 Det er et av temaene på Fosnavågkonferansen 21. juni. Forsøpling av havene er et av verdens raskest voksende miljøproblem. Hvert minutt ender 15 tonn plast i havet fra land, og dersom vi fortsetter på samme måte som i dag vil det være mer plast enn fisk i havet i år 2050. For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet, og samtidig rydder opp det som allerede finnes der.

Æra vil på vegne av Norges Rederiforbund presentere og invitere inn til innovasjonsprosjektet Circular Cleanup som har som formål å skape nye løsninger, nasjonalt og globalt, for å gjøre opprydding mer effektiv, mer lønnsom og mer sirkulær.

Les mer om Fosnavågkonferansen her.