– Høyre er fortsatt næringslivets parti

Publisert 31. May, 2018

Ukens politiker: Vetle Wang Soleim. 

Vetle Wang Soleim er tydelig på at næringslivet kan stole på Høyre. Spørsmålet er satt på dagsorden i en kommentar i Aftenposten nylig skrevet av Trine Eilertsen: «Næringslivet trenger en stemme. Hvis ikke Høyre bryr seg om næringslivet, hvem skal gjøre det da? Høyres kamp for å bli det store, sentrumsorienterte høyrepartiet også betyr utvanning av næringslivsprofilen.»

– Høyre er fortsatt næringslivets parti. Du ser det best på vårt fokus på rammevilkår for næringslivet som skatter, forenkling, samferdsel og en skole som utdanner kompetanse som næringslivet trenger, sier Soleim.

Vetle Wang Soleim er med sine 25 år en av de yngste på Stortinget i denne perioden. Han ble valgt inn i formannskapet i hjemkommunene Smøla allerede som 18 åring. Soleim har sin utdannelse innen rettsvitenskap. På Stortinget plasserte partiet ham i den prestisjetunge Finanskomiteen. I sine seks innlegg fra Stortingets talerstol har han naturlig nok vært mest opptatt av finanspolitikk, men han har også ytret seg om forsvarspolitikk og sammenhengen mellom distriktspolitikk og EØS avtalen.

– Hvorfor ble du politiker?

– Når du ser saker som det burde vært endret på, så har to valg; enten sette med ned å klage eller å bidra til å endre. Jeg valgte det siste, og startet før jeg fikk stemmerett. Så begynte det der, og så har det ballet på seg ganske kraftig, kan du si!

– Hva brenner du for i politikken?

– At alle som bidrar til å opprettholde velferdssamfunnet, bør kunne få de beste muligheter til å gjøre nettopp det. Her kommer valgfrihet offentlig – privat inn. Jeg blir rett og slett opprørt når jeg hører venstresiden vil legge ned rusomsorgsplasser som brukere i dag trenger, bare fordi de er private. Det er kvaliteten i løsningen som teller, ikke om den er offentlig eller privat.

– Hvilke saker har du jobbet mest med i Stortinget?

– Høyre har gitt meg ansvaret for skatt i Finanskomiteen. Derfor er det jeg som er saksordfører for den delen av statsbudsjettet som gjelder endringer i skatter og avgifter. En meget bratt læringskurve i fjor høst med andre ord. Maskinskatt, eiendomsskatt og finansskatt har vært mest i fokus siden jeg kom inn på Stortinget. Maskinskatten, eller eiendomsskatt på verker og bruk, skal nå fases ut de neste 7 årene.

– Hva har overrasket deg mest på Stortinget?

– At jeg har fått så mye ansvar så tidlig. Den store arbeidsmengde, og den kollegiale, gode stemningen hos politikere i mellom uansett parti. Vi er ofte mer enige enn det kan virke som i den offentlige politiske debatten, i alle fall om de store linjene.

– Høyre sier dere vil fjerne Formueskatten på arbeidende kapital. Inntektene fra Formueskatt på arbeidende kapital har økt fra 6,7 til 8 mrd fra 2013 til 2018. Hvorfor?

– Om skatten har økt fordi den private formuen har økt, så er jo det forsåvidt positivt. Hadde man videreført formuesskatten på nivå med 2013 så er dagens lettelse på 5 milliarder kroner. Satsen er kuttet fra 1,1 % til 0,85 %, verdsettelsesrabatten er økt og bunnfradraget er økt. Høyres mål er å fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Vi har gjort mye, men vi har ikke kommet langt nok. Jeg forstår norske private eiere som er skuffet og mener vi burde gjort mer, og jeg håper næringslivet fortsetter å rope høyt om dette.

– Oljemiljøet i Kristiansund er bekymret for en ytterligere sentralisering av petroleums aktivitet til Sør-Vestlandet når nå Shell selger seg ut av Draugen – selv om det er et Stortingsvedtak for at driftsorganisasjonen skal ligge i Kristiansund. Hva kan/vil du gjøre for å sikre at Kristiansund sin rolle består?

– Jeg vil følge opp saken nøye opp i mot departementer, også under nye eiere. Kristiansund sin rolle i norsk oljenæring skal bestå. Tillatelsen er klar på hvor driftsorganisasjonen til Draugen skal være lokalisert, og det er Kristiansund.

– Havstrategien: «Norge skal bli best på have». Hva er de viktigste tiltakene?

– Vi skal fortsette å sette tiltakene i Havstrategien ut i livet. Da næringsministeren besøkte Ålesund – som sitt første besøk på hans havturné – var han tydelig på at det må mer penger til maritim forskning og utvikling. Han har merket seg innspillene fra Maritimt Forum om Maroff og Rolls-Royce om støtte til større prosjekter. Jeg forstår at næringen har forventninger om økte satsing på maritim FoU i Statsbudsjettet for 2019.

– Regjeringen skal ha skryt for at den har lagt inn et nytt kapitel i regjeringsplattformen om rent hav sammenlignet med tilsvarende plattform for fire år siden. Men hva skjer konkret?

– Norge har en lederrolle i FN i arbeidet mot marin forsøpling. Vi må gjøre noe globalt for å redde verdenshavene, og Norge bør kunne gå foran. Nasjonalt er jeg ser jeg mange grunner til å støtte  innføre en panteordning for plast. I skjærgården vår finner vi mye plast som ikke er fra Norge, så derfor er faktisk det internasjonale arbeidet noe av de viktigste vi gjør.

– 1. januar 2018 fjernet regjeringen fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip. Dette vil gi opptil 500.000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL. Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med 2-3 millioner kroner per år. Maritimt Forum ber om at fritak fra CO2-avgift for LNG gjeninnføres fram til 2025. Hvorfor så viktig for dere å fjerne fritaket?

– Bakgrunnen for dette var for å gi tidlige signaler på hvor man ønsker teknologiskiftet skal gå. Gass slipper fortsatt ut store mengder klimagasser, selv om det er mindre klimaskadelig enn diesel. Når vi vet at skip som bygges i dag kanskje skal gå i 30 år, er det viktig for staten å tidlig gi føringer om at nullutslipp er målet. Fortsatt er det med dagens avgiftssystem insentiver for å gå fra fossil mineralolje og over til gass.

– Romsdalsaksen eller Møreaksen?

– Møreaksen.

– Er du politiker om 40 år?

– Ja, jeg tror jeg sikkert jeg er politiker på et eller annet nivå, men tror ikke jeg har vært politiker alle de 40 årene imellom! Toppolitikere begynner som oftest tidlig, så det kan tenkes at både jeg og Fredric Bjørdal i Ap (28) blir med lenge i toppolitikken, avslutter Vetle Wang Soleim på telefonen fra Stortinget.