– Havnæringene bør være tilfreds med regjeringsplattformen

Publisert 2. February, 2018

Ukens politiker: Marianne Synnes

– Dere må jo være tilfreds med det som sto i Regjeringsplattformen om politikken for havnæringene?

Marianne Synnes (47) fra Høyre er tydelig og offensiv fra første setning da Maritimt Forum ringer henne onsdag ettermiddag – rett før hun skal inn i stortingssalen for å holde et innlegg om bioteknologi.

Hun kommer fra stillingen som viserektor ved NTNU Ålesund og er inne i sin første periode på Stortinget. Hun er fra Vigra, har doktorgrad i molekylærbiologi og er en av seks representanter på tinget som har forskerbakgrunn.

– I Regjeringsplattformen heter det at Høyre, FrP og Venstre vil styrke Norge som havnasjon, videreutvikle programmet for grønn skipsfart, flytte mer gods fra vei til sjø, teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV, videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk, ha konkurransedyktige skipsregistre, videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk og ha en konkurransedyktig rederibeskatning. Er ikke dette bra da, spør Synnes intervjueren.

– Jo, men det er de konkrete tiltakene som gjelder, ikke fine ord på et papir. Ta Demo HAV for eksempel. Det blir ikke mye testing for de 30 millionene som er bevilget for 2018?

– Demo Hav er et nytt program som har kommet for å bli. Dere må se på 30 millioner som en begynnelse.

– OK, men ta gods fra veg til sjø. Dere vil – som alle andre – flytte mer gods over på kjøl. Men tiltakene dere kommer med vil i følge næringen ikke føre til noen endring av betydning. Dere burde opprettholdt forslaget om å gi incentiver til vareeier, til de som beslutter hvordan transporten skal fraktes.

– Men det lot seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av EØS-reglene. Derfor viderefører vi insentivordningen for nærskipstransport for å bidra til økt volum av gods over til sjøtransport, og forbedrer og utdyper farleder inn til de viktigste byene og havnene. Rederiene har tatt godt i mot dette tiltaket. I tillegg vil vi etablere en tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner. Slik vil vi bidra til å få mer gods fra veg til sjø.

– OK, dere fortjener skryt, også for Regjeringsplattformen. Det har Maritimt Forum skrevet en lengre kronikk om.

– Ja, og vi er i ferd med å redusere skatt på arbeidende kapital. Vi skulle gjerne fjernet formueskatten helt, men Høyre bestemmer ikke alene. Og jeg er overrasket over kommunene som vil beholde formueskatten for å sikre seg inntekter. Har ikke den lokale bedriften midler til å utvikle seg, vil den bli utkonkurrert og da blir de kommunale skatteinntektene kr. null.

– Mange i distriktene opplever at Høyre og regjeringen sin politikk fører til sentralisering.

– Nei, det er helt feil. Vår næringspolitikk bidrar til næringsaktivitet landet rundt. Vi flytter statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi bygger veier og infrastruktur i distriktene raskere enn noen har gjort tidligere. Vi etablerer større og bedre kommuner. Påstanden om at vi står for sentralisering blir helt feil.

Vi lar Synnes få siste ord i denne lille duellen på telefonen. Hun er en flink debattant og vil trolig bli en nyttig politiker for næringslivet i hjemfylket. Selv om hun ble plassert i Helse og sosialkomiteen.

– Jeg ønsket meg en plass i komiteene for utdanning eller næring. Jeg var veldig opptatt av koblingen mellom utdanning og næring i jobben som rektor og viserektor ved NTNU Ålesund. Et slik næringsnært samspill er god samfunnsutvikling. Men jeg kan jo fortsatt jobbe med slike spørsmål selv om jeg er i Helse og sosialkomiteen. Vi stortingspolitikere snakker jo sammen på tvers av komiteene hele tiden.

Innlegget om bioteknologi Marianne Synnes holdt onsdag kveld, var hennes sjette innlegg i plenum i Stortinget. Hun har tidligere snakket om helsedata, helsetilsynsloven, helsenæring, utdanning/forskning og næringspolitikk.

I innlegget om utdanning og forskning 19.desember sa hun blant annet:

«I mitt fylke, Møre og Romsdal, har vi sterke tradisjoner for innovasjon og entreprenørskap. Erfaringsbasert kunnskap ligger i stor grad bak den formidable verdiskapingen som over tiår har funnet sted. Den kompetansen må ivaretas. Men med global konkurranse, hurtig teknologisk utvikling og stadig nye omstillingsbehov blir forskningsbasert kunnskap enda viktigere. En kombinasjon av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap kan bidra til økt innovasjonstakt og ruste næringslivet for en ny tid.»

I innlegget om næringspolitikk 4. desember sa hun blant annet:

«Jeg kan forsikre forsamlingen om at når redusert skatt på arbeidende kapital nevnes, er det ikke mange bedriftseiere som forbinder det med skattelette til de rike. Tvert imot ser man det som en mulighet til å investere mer i bedriften og i arbeidsplassene, heller enn å vanne ut bedriftens likviditet med denne særnorske beskatningen. Åtte av ti norske bedrifter sa i en undersøkelse gjennomført av NHO at skatten på norsk eierskap er til hinder for å skape flere jobber.

……..

Gründere tar en risiko for å skape nye jobber, men kun én av ti bedrifter har lyktes ti år etter oppstart. Oppstartsbedriftene må få betingelser som gjør det enklere å beholde eierskap og kontroll i en startfase og å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne allerede fra start. Oppstartsbedrifter kan sjelden konkurrere på lønn om de kloke hodene, så opsjonsordningen kan være et viktig instrument for å tiltrekke seg de riktige personene, som er villige til å ta risiko og jobbe for en mulig gevinst i framtiden.

Norge er i omstilling, og vi må bruke de verktøyene vi har, til å legge til rette for entreprenørskap og norsk verdiskaping. Vi må ikke være så redde for å la folk bruke kompetansen sin til å skape noe i dette landet. Enten man liker det eller ikke, er realiteten at vi trenger et livskraftig næringsliv for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat.»

Neste stortingsrepresentant i serien Ukens Politiker, er Else May Botten, Ap, om to uker.