Forskningsrådet på offensiven

Publisert 8. June, 2018

 

Forskningsrådet holdt infomøte om sine program for forskning og utvikling i Ålesund 5. juni. Møtet ble holdt i samarbeid med  Innovasjon Norge og Regionalt forskningsfond. Se alle presentasjonene under.

Bedriftene i Møre og Romsdal er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Møre og Romsdal har bruken av SkatteFUNN vokst med 86 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014, og bruken av de øvrige virkemidlene i Forskningsrådet er også i sterk vekst. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at næringslivets kostnader til FoU i Møre og Romsdal økte med 46% fra 2014 til 2016, og at havnæringene, marin og maritim sektor, i Møre og Romsdal ligger på topp på landsbasis når det gjelder kostnader til FoU.

Her er presentasjonene:

MAROFF

Havbasert forskning og innovasjon

Maritim transport i Horisont2020

Muligheter for offentlige og Næringsliv i Horisont2020

PILOT-E

Regionalt Forskningsfond og Mobiliseringsprosjektet

Innovasjon Norge

Skattefunn