Flere politikere på besøk til maritim klynge

Publisert 1. September, 2017

Flere stortingspolitikere har i denne valgkampen vært på besøk til maritime bedrifter i Møre og Romsdal. Denne uka var både Senterpartiets 1. kandidat i Møre og Romsdal, Jenny Klinge, Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen og næringsminister Monica Mæland på besøk.

På bildet ser vi fra venstre Jenny Klinge, Ottar Aare og Geir Inge Lien, Senterpartiets 2. kandidat i Møre og Romsdal.

Jenny Klinge besøkte Ottar Aare i Hurtigbåtforbundet mandag. Aare la vekt på at hurtigbåt kan bli det reneste transportmiddel av alle, men at de trenger litt mer tid.

– Batteri vil i hovedsak bli for tungt og ta for mye plass i en hurtigbåt. Vår løsning i det grønne skiftet vil bli hydrogen og der er ikke teknologien på plass ennå, sa Aarø som også trakk fram utfordringene med at norske myndigheter automatiske sluker internasjonale regler. – Vi trenger ikke alltid stort regelverk for en  liten båt,

Jenny Klinge dro videre til Aas Mek. Verksted i Vestnes. Sølvtrans, verdens største brønnbåtrederi og som er den største kunden hos  Aas , var også til stede på dette møtet. Tema var problemene med formueskatten og manglende prioritering av sjøtransport. – Det er galskap at selskap som taper penger, må ta ut utbytte for eierne skal kunne betale formueskatt, sa  både Bjørn Magne Aas i Aas Mek. og i RobinHalsebakk i Sølvtrans.

På bildet ser vi Jan Petter Urke og Marianne Marthinsen i produksjonslokale til Ulmatec Pyro.

Marianne Marthinsen besøkte Ulmatec Pyro tirsdag. Adm. dir Jan Petter Urkes budskap til Ap var behovet for økt satsing på maritim forskning og utvikling. – Vi har utviklet løsninger for å kunne gjenbruke 75 % av energien ombord i ett fartøy mot 30 % tidligere. Dette har vi gjort uten bidrag fra noe offentlig program. Slik blir det vanskelig å fortsette. Samtidig er det lite hjelp å få for internasjonalisering.

Næringsminister Monica Mæland

Senere samme dag deltok både næringsminister Monica Mæland (H) og Marianne Marthinsen i en debatt om havnæriungene på NMK i Ålesund.  Tema for debatten var satsing eller ikke satsing på sjøtransport og maritim forskning og utvikling. I tillegg ble både forutsigbare rammer for fiskeflåten og økt verdiskapning og økt markedsadgang for sjømatnæringen diskutert. Oljeleting ble også diskutert.