Diskuterte politikk med statssekretæren

Publisert 9. March, 2018

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet deltok på Batteriforums konferanse i Ulsteinvik onsdag. Maritimt Forum Nordvest fikk muligheten til å diskutere politikk med statssekretæren en halvtimes tid. Bjarmann-Simonsen har blant annet maritime saker som ett av sine ansvarsområder.

Vi rakk å være innom tre tema: Rolls-Royce, Maroff og mer transport sjøveien.

Rolls-Royce Marine er til salgs og vi påpekte den rolle selskapet har som motor i den maritime klyngen. Mange er redde for at den kompetansen og teknologien som selskapet har i Norge skal forsvinne ut av landet. En norsk løsning vil være å foretrekke.

Regjeringens program for «innovasjon og miljø­vennlig verdiskaping i de maritime næringer», MAROFF, har stagnert siden 2010. De faktiske tallene viser at MAROFF i 2010 hadde et budsjett på 154 millioner kroner. I 2017 var bevilgningen på 170 millioner kroner. En slik stagnasjon er ulogisk og står ikke i forhold til det som er sagt og skrevet om satsing på innovasjon og utvikling i maritim næring og ikke minst de mulighetene som ligger for flere arbeidsplasser i havnæringene.

Alle regjeringer i nyere tid har ment at den ville flytte mer gods fra vei til sjø. Men det er ingen tiltak av betydning som har bidratt til vil snu utviklingen. Vi oppfordret statssekretæren til at norske myndigheter må utfordre  EØS-reglementet som hindrer at vareeier kan få incentiver for å bruke sjøveien. Dette regelverket hindrer en mer miljøvennlig transport sjøveien, noe som EU arbeider for i andre sammenhenger.

Tidligere på dagen besøkte statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen Kleven verft. Der fikk Kjersti Kleven en prat om GIEK sine rammer og mandat. Brevet hun overleverte kan du lesse her:

Ber om utvida rammer og mandat for GIEK