Diskuterte politikk med Mørebenken

Publisert 20. April, 2018

Flere sentrale saker for næringslivet var på dagorden da Mørbenken møtte Kleven, Kristiansund kommune og Maritimt Forum Nordvest torsdag 12. april. På bildet over ser vi fra venstre Kjersti Kleven, Helge Hegerberg, Arnfinn Ingjerd, Fredric Bjørdal, Helge Orten, Marianne Synnes, Vetle Wang Soleim, Steinar Reiten og Jenny Klinge.

Kjersti Kleven tok opp den rollen GIEK spiller for norske verft. Konklusjonen hennes var følgende: “GIEK si byggelånsgarantiordning er ikkje ein kostnad over statsbudsjettet, då den går i balanse. Vi ber ikkje om pengar, men om at den treff verfta betre i den perioden vi er inne i. Vi ber Næringsministeren om å sikre forutsigbarheit gjennom å auke GIEK si ramme for byggelånsgarantiar, samt å oppheve den særnorske grensa på 50% garanti av byggelånet.” Les hele hennes innlegg her.

Helge Hegerberg fra Kristiansund tok opp utfordringene med at flere store oljeselskap selger seg ut av norsk sokkel. Norske Shell vil nå selge Draugen. Les hans innlegg under.

Arnfinn Ingjerd fra Maritimt Forum Nordvest tok opp igjen saker som har vært drøftet med Mørebenken tidligere; Atlanterhavsparken og status som nasjonalt akvarium, prosjekt Det Digitale Havrom til Runde Miljøsenter og NTNU og gjentok utfordringen om at Mørebenken bør gå i front for at Norge og Møre og Romsdal skal bli best på hav. I tillegg ble brevet til næringsministeren om manglende sammenheng mellom ord og handling i maritim politikk. Les hele brevet her.

 Norske Shell vil selge Draugen

Av Helge Hegerberg.

Trenden er klar på norsk sokkel; The Majors (De sju søstre) vil selge seg ut av Norge – nå er den fjerde store klar for salg. Norske Shell vil selge seg ut av Draugen og Gjøa. Tidligere har ExxonMobil, BP og Total gjort det samme som operatør. Shell vil føre en mer strømlinjeformet beholdning etter at selskapet overtok British Gas i 2016 – og vil satse i Norge – men ikke mer på Draugen etter 25 år. Plattformen kan produsere olje til 2027.

Draugens eiere: Norske Shell, 44.56 %, Petoro 47,88 %, VNG Norge 7,56 %.

Gjøa: Neptune Energy Norge 30 %, Petoro 30 %, Wintershall 20 %, Shell 12 %, DEA 8 %.

  • I dag har Norske Shells driftsorganisasjon i Kristiansund ansvaret for fire produserende felt: Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe – de to siste som en del av kjøpet British Gas i 2016.
  • Shell vil fortsatt være operatør for Ormen Lange – men har solgt seg ut av Polarled og ned i Nyhamna landanlegg.

Utfordringer for vertskommunen Kristiansund ved salg av Draugen:

  • Hvem og hvor mange sitter i Draugen driftsorganisasjon og som eventuelt skal flyttes over til operatør ved virksomhetsoverdragelse?
  • Hvordan skal Ormen Lange driftsorganisasjon organiseres videre, etter en deling?
  • Hvilke krav vil OED sette til en ny operatør og haleproduksjon?
  • Fremtidig forsvarlig fjerning av plattformen.

 

Norske Shell og Kristiansund kommune har etablert en kommunikasjonsgruppe rundt salget av Draugen og Gjøa. Budene kommer inn nå i april. OED godkjenner en eventuelt ny operatør i mai, og inngåelse av intensjonsavtale gjennomføres i mai/juni. Formell overtakelse kan skje sent i 2018. Prosessen med salg er kommet langt allerede.

Internt i Shell er mange ansatte utmattet av tre nedbemanningsprosesser i løpet av tre år. Mange ansatte har jobbet med Draugen i 25 år, og 11 år med Ormen Lange drift integrert.

Shell har historisk hatt en stor suksess med Draugen og har tjent enorme beløp. Uttaket av olje er på 70 prosent. Ikke noe felt kan måle seg med slike tall. Shell har levert som operatør, og har en svært sterk posisjon i Møre og Romsdal. Plattformen var designet for en produksjon på 90 000 fat i døgnet, men greide på det meste å produsere 225 000 fat olje.

Shell med utgangspunkt i Draugen er godt integrert i Kristiansund kommune, som sponsor til kultur og idrett, og har mange underleverandører fra lokalt næringsliv. Shell kommer til å bli savnet i vår region – om de velger å selge.

Hvem kjøper Draugen og vil overta operatørskapet?

Det er registret interesse fra andre selskaper om å overta operatørskap og eierandel i Draugen.

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune er betenkt over at Shell ønsker å selge Draugen, men er likevel konstruktiv i situasjonen som er oppstått:

«De siste årene har nye selskaper kommet på sokkelen og funnet mindre, drivverdige felt. De har også en annen kostnadsstruktur som gjør at de kan skape lønnsomhet av mindre utbygginger. Ser vi dette i sammenheng med den gode driftsorganisasjonen på Råket, kan dette bli interessant. Driftsorganisasjonen skal også videre ligge i Kristiansund for Draugen og Ormen Lange.»