Diskuterte finansiering og restrukturering med GIEK

Publisert 10. November, 2017

 

Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforening møtte GIEK under Verftskonferansen denne uken for å diskutere finanisering og restruktuering. De som møtte fra GIEK var (fra venstre på bildet over) senior kundeansvarlig Jan Inge Roald og avdelingsdirektør Solveig Frøland. Fra Maritimt Forum Nordvest møtte styreleder Svein Leon Aure, daglig leder Arnfinn Ingjerd og fra Midt-Norsk Rederiforening møtte styremedlem Tommy Walaunet.

Rederiene har vært navet i utviklingen av den sterke maritime klyngen på Nordvestlandet. Rederiene har nylig vært igjennom en runde med restrukturering og de fleste forventer en runde nummer to.

– Det er grunnleggende viktig for hele den maritime klyngen på Nordvestlandet at det forblir størst mulig grad av lokale eierinteresser og med hovedkontorfunksjoner lokalt, sa Walaunet og Aure.

Offshore service næringen har fortsatt mange år foran seg hvor det skal ytes tjenester i de nære farvann. Det vil være svært uheldig om man som følge av den opphetede oppgangstiden, og med deretter kraftig nedkjøling i markedet, skal sitte igjen med en næring som nærmes blir utradert lokalt, til tross for at den har bidratt til så mye verdiskapning for aktørene i klyngen totalt sett. For øyeblikket er det mye lokal egenkapital som er tapt. Når markedet en gang kommer tilbake, og det vil det før eller senere, forventes det at mye av denne egenkapitalen har muligheter i seg og vil kunne gjenvinnes.

GIEK-representantene lyttet og tok med seg budskapet fra nordevst tilbake til kontorene sine Oslo uten å komme med noen lovnader, naturlig nok.

.