Det skjer en stille revolusjon i norske fjorder

Publisert 5. April, 2018

Det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri maritim sektor er i full gang. Ferjebransjen leder an i Norge og verden, drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav og en framtidsrettet bransje som utvikler og tar i bruk nye utslippsfrie løsninger. Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på nullutslippsløsninger.

For ett år siden samlet ZERO fullt hus til seminar om utslippsfri maritim sektor. Det har allerede skjedd mye nytt siden da. ZERO og NCE Maritime CleanTech samler til seminar tirsdag 10. april i Oslo for å høre siste nytt fra spydspissene langs kysten på utslippsfrie løsninger. Og vi utfordrer stortingspolitikerne i Energi- og miljøkomiteen til debatt om politikk for å få til utslippsfrie fjorder og maritim sektor.

Fra Nordvest deltar både Brunvoll, Fjord1, Color Line/Ulstein og Maritimt Forum Nordvest med innlegg på seminaret.

Se hele programmet her: https://www.zero.no/utslippsfrie-fjorder-maritim-sektor/