Botten: – Klima og næring henger sammen

Publisert 16. February, 2018

Ukens politiker: Else-May Botten

– Om jeg var skuffet over å forlate næringskomiteen etter åtte år til fordel for Energi- og miljøkomiteen? Nei overhode ikke. Jeg ville ha nye utfordringer. Og klimapolitikk og næringspolitikk har mange overlappende utfordringer. Skal vi redde kloden, så må næringslivet være sentralt. Skal vi ha næringsliv, må det være bærekraftig.

Det var en engasjert, men travelt opptatt Else-May Botten (44) vi fikk i tale onsdag denne uken. Hun er saksordfører for meldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» som Energi- og miljøkomiteen skulle legges fram for Stortinget dagen etter, altså i går.

– Jeg har stor nytte av min bakgrunn fra næringskomiteen når vi nå meisler ut framtidens klima­politikk. Jeg er svært opptatt av å bygge bro mellom disse to fagområdene fordi det er to sider av samme sak, sier Botten

Hun er nå inne i sin tredje periode som Stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal. Botten er fra Valsøyfjord på Nordmøre og representerer Arbeiderpartiet, der hun også sitter i sentralstyret på femte året. Hun har høgskole utdannelse innen bedriftsøkonomi og ledelse og fra 1995 til 2009 jobbet hun som LO-sekretær i fylket.

Fra veg til sjø

Å flytte mer godstransport fra veg til sjø, er et tema som har blitt diskutert i årevis. Else-May engasjerte seg personlig i dette tema i forrige periode og utarbeidet i 2012 sin egen rapport «Fra land til sjø». Les mer på http://www.fralandtilsjo.no/

– «Alle» enige om at mer gods bør fraktes sjøveien, men ingen får det til. Hvorfor er det slik?

– Å skape endring er et puslespill hvor alle brikker må legges samtidig, om en mener alvor og vil få til endringer! Vi bør prøve å få til insentiv-ordninger for vareeiere, slik at sjøveien faktisk blir valgt. Vi kunne blant annet etablert en ECO bonus ordning, som støtter opp med 1000 kr pr kontainer som velges vridd over på sjøveien. Her bør Norge utfordre EU, sier Else-May som nevner flere brikker i puslespillet som havnestruktur, avgiftsreduksjoner og, flåtefornyelse. – For fergene har vi fått til et grønt skifte. Nå bør vi bruke mange av de samme virkemidlene for å fornye nærskipsfarten. Med ny teknologi for framdrift som batteri og hydrogen, er det også gode miljøargument for en flåtefornyelse.

Havets helse

Under samtalen vi fikk med Else-May Botten onsdag, var det et tema som hun stadig vendte tilbake til og det var havet.

– Vi må straks ta grep for å sikre havets helse for framtidige generasjoner. Tidligere klimaminister Vidar Helgesen bidro til å løfte denne saken i FN og har fått etablert en global målsetting om å stanse utslipp av plast til verdenshavene. Det er jeg svært glad for. Nå må den nye klimaministeren følge opp. Norge bør kunne ta en ledende posisjon i arbeidet med blant annet å fjerne plast fra havet. Nå venter vi på konkrete tiltak. I dag er det dessverre slik at altfor mange offshore fartøy ligger til kai fordi de mangler oppdrag. Kan de bidra i en global dugnad for å samle plast fra havet, må vi ta lederrollen rundt dette. Vi må også jobbe for å minske tilsiget av plast i havet, og bruke allerede eksisterende skip i oppdrag, til å bidra med viktig kartlegging, sier Else-May som denne uken greid å få flertall for slike initiativ på Stortinget, se under.

Botten er også opptatt av de mulighetene som ligger i nye arbeidsplasser med utgangspunkt i havet. – Det vil kunne bli vekst i havnæringene, maritim sektor, mineralutvinning fra havet, fisk, olje og gass. Mulighetene er mange og store.

«Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi»

I meldingen som Energi- og miljøkomiteen – med Else-May Botten som saksordfører – la fram for Stortinget torsdag 15.februar, er det 27 forslag til tiltak. Tre av dem omhandler havet:

Forslag 20: Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en egen strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast til naturen.

Forslag 24: Stortinget ber regjeringen etablere «Fishing for Litter «som en permanent vederlagsfri ordning for innlevering av marint avfall.

Forslag 25: «Stortinget ber regjeringen om å ta den internasjonale lederrolle på for å rydde plast i havet. Man vil se om det er mulig å bygge om offshoreskip som nå ligger i opplag til å kunne kartlegge og hente opp plast på en biologisk forsvarlig måte, og samtidig ha mulighet til å tørke og brenne plasten fra båten. Det må igangsettes operasjoner i land der plastforurensingen er størst, og i samarbeid med forskningsmiljøer, EU og FN.»

Saken skal debatteres i Stortinget 27. februar.