Årsmøte i Maritimt Forum Nordvest 2018

Publisert 15. June, 2018

Hege Akselvoll, Vard, er en av tre nye varamedlemmer til styret i Maritimt Forum Nordvest.

 

Det var svært rolig da Maritimt Forum Nordvest gjennomførte sitt Årsmøte 2018 denne uken.

Både Årsmelding 2017,  regnskap 2017 og valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter valget er det nå tre nye varamedlemmer i styret, mens de faste representantene blir de samme som før, se under.

På valg: (valgt for 2018-2020)

Arne Otto Rogne (Fellesforbundet – NY: vara Chris Remøy (NITO)

Lene Solheim (Ulstein Group) – NY: vara Hege Akselvoll (Vard)

Tore Johan Øvstebø (Ålesund kommune) – NY: vara Knut Erik Engh (Ulstein kommune)

Trond Dyb (Sjøoffisersforbundet) – vara Ulf Brekke (Maskinistforbundet)

Ikke på valg 2017-2019:

Styreleiar: Svein Leon Aure (Farstad) – vara Peter Tenfjord (Vard Piping)

Styremedlem: Anette Bonnevie Wollebæk (Rolls-Royce) – vara Runar Haddal (Rolls-Royce)

Styremedlem: Alf Furland (Fagskolen i Ålesund) – vara Annik Magerholm Fet (NTNU Ålesund)

Styremedlem: Anne Holstad (Jets) – vara Monica Nipen (Kleven)