Årsmøte 2018

Publisert 29. May, 2018

ÅRSMØTE MARITIMT FORUM NORDVEST 2018 

På Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund  tirsdag 12. juni kl. 12.00

Dagsorden

Sak 1:        Godkjenning  av innkalling og agenda.

Sak 2:        Godkjenning av styrets beretning for 2017.

Sak 3:        Godkjenning av styrets regnskap for 2017.

Sak 4:        Valg av styret

 Sak 5:        Valg av valgkomitee

 Sak 6:        Valg av revisor

Øverst ser vi bilde av styreleder i Maritimt Forum Nordvest, Svein Leon Aure.