Aktuelt

Årsmøte 2014 Maritimt Forum Nordvest

Maritimt Forum Nordvest avholdt årsmøte tirsdag 10. juni. Etter valgene, er dette det nye styret: Stig Bjørkedal, styreleder, Vard (2013-15), (vara: Peter Tennfjord, Fiskerstrand Verft) Odd...

LES MER »

Mulighetene er store i Møre-klyngen

Den maritime klynga på Møre har store muligheter for å lykkes i framover. Det var det stor enighet om på miniseminaret tirsdag 10.6, arrangert av...

LES MER »

Gründercamp på Blindheim i gang

Prosjektleder Minda Kristiansen (bilde), lærere og 145 elever i 9. klasse ved Blinbdheim ungdomsskole i Ålesund er nå i gang med årets Gründercamp. 29 bedrifter har gitt oppdrag...

LES MER »

Ocean Talent Camp Møre

24 og 25. september er Campus Ålesund arena for regionens største rekrutterings og talent-arrangement for de havbaserte næringene. 2500 elever og studenter fra hele Møre...

LES MER »

Hvor står Møre-klyngen i 2030?

Maritimt Forum Nordvest og Sparebanken Møre inviterer til fagseminar om klyngens sterke og svake sider, dens trusler, men først og fremst på klyngens muligheter fram til...

LES MER »