Stortinget fikk en fersk oppdatering om SARiNOR og SARex

Publisert 3. May, 2018

Sist onsdag fikk Stortingets arktiske delegasjon en fersk oppdatering om SARiNor og SARex.

Daglig leder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord, møtte stortingsdelegatene 2. mai i Oslo, hvor han orienterte om arbeidet som er gjort så langt, samt hvordan Maritimt Forum Nord ser for seg den politiske- og faglige prosessen videre.

I møtet pekte Husjord spesielt på den økende næringsaktiviteten i Arktiske områder og hvilke krav det vil sette til av SAR-beredskapen. I tillegg tok han for seg hvordan SARiNord har drøftet de økte kostnadene gjennom den økende aktiviteten i nordområdene, og hvem som skal betale for dette.

Stortingets arktiske delegasjon ble også en redegjøring om hvilke tiltak som Utenriks- og Forsvarskomiteen anser som de viktigste for å bygge opp framtidens beredskap i nord. Her skisserte Husjord opp følgende punkter:

·         Å gjøre Longyearbyen til et nav for søk og redning i Arktis

·         Intensivere sjøkartleggingen utenfor Svalbard

·         Opprettelse av en værradar på Svalbard

·         Økt satsing på trening og felles øvelser for å oppnå bedre samarbeid mellom aktører i søk- og redningsoperasjoner.

Disse tiltakene bygges delvis på de faglige anbefalingene og prioriteringene fra SARiNOR-rapportene, dels på de politiske føringene fra Svalbard-meldingen og Beredskapsmeldingen og ikke minst innstillingene fra henholdsvis Utenriks- og forsvarskomiteen høsten 2016 og Beredskapsmeldingen våren 2017.

Møtet med stortingspolitikerne var fir øvrig en oppfølging av miniseminaret om SARiNOR som ble gjennomført i midten av mars. Husjord dro et kort sammendrag av seminaret der embetsverket fra fem departementer deltok og som understreker viktigheten med økt fokus på sikkerhet og beredskap i de arktiske områdene.