SARiNOR2-rapport og handlingsplan overlevert til Justisdepartementet

Publisert 28. February, 2018

SARiNOR2-rapporten og handlingsplan for SARiNOR ble overlevert til Justisdepartementet ved statssekretær Thor Kleppen Sættem under et beredskapsseminar hos Norges Rederiforbund i Oslo tirsdag 27. februar.

Hovedmålet for SARiNOR2 har vært å kartlegge dagens beredskap mot akutt forurensning og bergingsoperasjoner, identifisere behov og definere fremtidens beredskapsløsninger for nordområdene. Sentralt for prosjektet har vært å identifisere tilleggsutfordringer man vil møte i nordområdene, og hvilke tiltak som er aktuelle for å takle disse.

SARiNOR2 foreslår fire tiltakspakker:

  • Arktisk beredskapsbase på Svalbard (mobilt lager og beredskapsteam i Longyearbyen)
  • Økt kompetanse, samordning og samarbeid om arktisk beredskap
  • Kommando og kontroll for overvåkning og aksjonering i nordområdene (bedret kommunikasjon, bl.a. bredbånd)
  • Fartøysprogram for beredskap i nordområdene (Kystvaktskip i nord og helårlig drift av Polarsyssel)

En arktisk beredskapsbase på Svalbard er trukket frem som det viktigste tiltaket.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg og leder for Maritimt Forum Nord, Tor Husjord ønsket velkommen til seminaret. Knut Espen Solberg presenterte hovedfunnene fra den faglige utredningen og Tor Husjord gikk deretter gjennom handlingsplanen for implementering av anbefalingene fra SARiNOR og SARiNOR2. Seminaret ble avsluttet med paneldebatt med blant andre Solveig Horne (FrP), Eirik Sivertsen (Ap) og Hans Kvadsheim fra Simon Møkster Shipping.

SARiNOR2 er støttet av følgende partnere: AS Norske Shell, ConocoPhillips, Den Norske Krigsforsikring, DNV GL, Eni Norge AS, Fiskernes Havbruksfond, Hovedredningssentralen, Kystvakten, Kystverket, Lundin Norway A/S, Maritimt Forum Nord, NOFO, Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norwegian Hull Club, Petroleumstilsynet, Redningsselskapet og Troms fylkeskommune.