Om næringen

Maritimt Forum Nord (MFN) ble stiftet om bord i hurtigruteskipet ” Richard With” under dets opphold i Tromsø den 25. mai 1998, har i dag 56 medlemmer; 9 rederier, 8 verft, 12 tjeneste- og utstyrsleverandører, 12 kunnskapsleverandører, 7 fiskeri og 8 offentlige. 

Maritim næring i Nord har lange tradisjoner, spesielt knyttet til fiskeri og kysttransport. Nord-Norge domineres fremdeles av fiskebåtrederier, men det er i de senere år også vokst fram rederier basert på offshore virksomhet. Flere små og mellomstore offshoreorienterte utstyrsprodusenter, gjerne med et arktisk fokus, er etablert.

Siden 2007 har antall ansatte i maritim næring i Nord-Norge vært stabilt. Næringens samlede verdiskaping var 6,9 milliarder NOK i 2010, mer enn doblet siden 2004.

I 2011 har man registrert en sterk vekst innenfor næringen.

 

Antall ansatte i maritim næring Nord Norge

 (totalt 9 192 ansatte i 2007)