Historikk

Maritimt Forum ble stiftet 18. april 1990 av Norges Rederiforbund, TBL-skip, Skipsutstyrsgruppen i TBL, Norsk Skipsmeglerforbund og Det Norske Veritas. Målet var å gi uttrykk for det maritime fellesskapet i Norge og vise frem Norges fremste konkurransefortrinn; nemlig en komplett maritim klynge.

Fellesskapet i Maritimt Forum har som formål å bidra til økt samarbeid mellom maritime bedrifter innen maritimt næringsliv, men ikke minst skape økt forståelse for og oppmerksomhet om den maritime næringens betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.