Økende skipstrafikk i “the blue arctic”.

Publisert 9. August, 2017

Kartutsnittet viser dagens øyeblikksbilde over den maritime aktiviteten rundt Svalbard, og gir oss en påminnelse om hvorfor vår SAR beredskap må styrkes.

Fartøy markert med mørk blå farge representerer cruise fartøyene som befinner seg rundt Svalbard, de med lysere blå farge er mindre fartøy med forskjellige oppgaver.

Dramatisk.

Brann i båt ved Svalbard.  Det var ganske dramatisk da det den 27. juli i år brøt ut brann i et mindre passasjerfartøy i Isfjorden ved Svalbard. Brannen ble raskt slukket, og ingen av de totalt 34 om bord kom til skade. KV Svalbard var i området, og eskorterte fartøyet til Longyearbyen. Man kan bare forestille seg omfanget dersom et stort cruise fartøy med 2-3000 passasjerer skulle utsettes for en større hendelse, grunnstøting eller brann. Vil vi raskt nok komme de nødstedte til unnsetning ? Rask nok til å unngå tap av menneskeliv (SARiNOR) og for å ivareta en sårbar arktisk natur (SARiNOR2) ?