Møte med nærings- og fiskeridepartementet 12. april 2018.

Publisert 16. April, 2018

12. april fikk vi besøk av en delegasjon bestående av 6 personer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Foranledningen til besøket var at MFN for en tid tilbake fikk en forespørsel fra departementets om å komme med et forslag til en besøksrunde i Nord Norge. Etter at vi fremmet forslag om å besøke Søndre Troms / Nordre Nordland besluttet departementet å besøke aksen Harstad – Narvik.

 12. april kl 1015 ankom departementets delegasjon Evenes flyplass hvor vi hentet disse og satte kursen mot Harstad hvor PolarKonsult og Nord Norsk Skipsdesigns tok oss i mot i PolarKonsult sine kontorer i Statoilbygget. Her fikk delegasjonen en grundig innføring om de aktiviteter og den kompetanse og kunnskap som ligger innfor «ship-designmiljøet» i Harstad.  Deretter ble HaMek avlagt et besøk på sitt anlegg i Samasjøen hvor daglig leder orienterte på en fremragende måte om verksteddriften og de muligheter han så i fremtiden for bransjen. I tillegg svarte han på mange spørsmål fra vitebegjærlige departementsfolk.

 Etter endt Harstad besøk kjørte vi til Narvik hvor vi ankom ved 1530 tiden etter å innta en god lunsj på Bjerkvik Hotell. Første besøk var Narvik havn hvor Havnedirektøren gav en god orientering om Narvik Havn og om jernbanens vitale funksjon for Narvikmiljøet. Neste besøk på programmet var LKAB. Her ble delegasjonen mottatt av disponenten  som gaidet og orienterte delegasjonen om LKAB sin 100 årige historie og om selskapets viktighet for Narvikmiljøet

Etter endt bedriftsbesøk samlet vi oss på MFN sine kontorer hvor Tor Husjord orienterte om den maritime næring generelt og om næringen i Nord Norge spesielt. Departementet vise en PP presentasjon hvor vi fikk en innføring i de aktiviteter som Nærings- og fiskeridepartementet representer – for øvrig en meget god og nyttig presentasjon for oss fra næringslivet.

 Ved 19 tiden avsluttet vi møtet med en oppsummering av dagens inntrykk.

Departementets representanter gav inntrykk av å være særs godt fornøyd med besøket.

For oss i MFN var det både nyttig og gledelig å få lov til å utarbeide programmet for besøket samt benytte anledningen til å utveksle synspunkter.