Kontakt oss

Maritimt Forum Nord
Adresse: Havnegata 28, 8514 Narvik
Vis kart

Tor Husjord
Daglig leder
Tlf: 908 85 512
E-post: tor.husjord@maritimt-forum.no

Sjøkaptein, Ekstra Marin Master – dispasjørkandidat. Har jobbet hele det yrkesaktive liv innenfor shipping ute og hjemme.

Lars Vollen
Rådgiver
Tlf: 934 25 225
E-post: lars@maritimt-forum.no

Eirik Johansen
Prosjektleder Arktisk Maritim Klynge
Tlf: 952 65 201
E-post: eirik@maritimt-forum.no