God SAR-beredskap i “the blue arctic” er avgjørende for å oppnå forventet verdiskapning i nordområdene.

Publisert 8. August, 2017

 

 

 

Fredag 4. august var Utenriksminister Børge Brende tilstede på NHO`s lunchmøte i Hovedredningssentralens lokaler i Bodø. Etter å ha fått seg forelagt faktaopplysninger fra bl.a. oppdrettsnæringen og hvitfisk eksportører, fikk styreleder i MFN SA, Tor Husjord ordet. Han innledet med å takke ministeren for UD`s finansielle støtte til gjennomføring av prosjektene SARiNOR og SARiNOR2. Deretter poengterte han at 80 % av all aktivitet i “the blue arctic”; oppdrett, fiske, olje-/gass og kommersiell skipsfart, cruise og handelsfart foregår i det norske ansvarsområdet for SAR-beredskapen. Økt aktivitet betyr økt risiko for at en uønsket hendelse vil skje – ikke dersom, men når.

Tiltak for bedret beredskap :

  1. Hovedredningssentralen Nord må styrkes.
  2. Utvidet forhåndslagring på Svalbard.
  3. Der må avholdes flere øvelser for å oppnå felles situasjonsforståelse mellom SAR aktørene.
  4. Økt operativ maritim beredskap.
  5. Bedre sjøkart, spesielt rundt Svalbard.
  6. Etablering av værradar.
  7. Bedring av kommunikasjons systemene.

 

Tor Husjord avsluttet med å poengtere at hvert enkelt av de nevnte tiltakene vil kreve politisk mot, beslutningsevne og økonomiske bevilgninger for å kunne gjennomføres.

Utenriksministeren var tydelig lydhør under framlegget og avsluttet med å bekrefte at SAR kapasiteten må dimensjoneres slik at det gir tilstrekkelig sikkerhet for de aktørene som har sitt virke i våre store og sårbare områder:  “Jeg tar poenget ditt. Dette er utgifter til inntekts ervervelse”