Avansert maritimt Simulatorsamarbeid innen sikkerhet og beredskap i Nordland.

Publisert 12. December, 2017

Tirsdag den 5. desember var det “snorklipp” for et avansert maritimt simulatorsamarbeid ved de maritime utdanningstilbyderne i Nordland og Nord-Trøndelag.

Ved Nord universitet ble det tatt i bruk en avansert simulatorteknologi for å styrke undervisning og forskning innen sikkerhet og beredskap. En felles simulatorpark er nå i ferd med å ferdigstilles med forankring i Nord universitet, Bodin videregående skole og maritime fagskole samt Lofoten maritime fagskole,  Utstyret som er i verdensklasse, har kostet et titalls millioner i investeringer og innbefatter fartøybroer i Bodø og Lofoten, og fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. De tre institusjonene er koblet sammen via internettforbindelse som gjør at studentene kan arbeide sammen i felles øvelser.
Utstyret skal blant annet brukes til å kurse studenter, næringsliv og offentlige etater i både maritime operasjoner, søk og redning, samt oljevern. Simulatorsamarbeidet har mottatt støtte fra DA-midlene administrert av Nordland fylkeskommune. Samarbeidet er forankret i et partnerskap kalt Maritim Campus Nord, bestående av de maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Nordland og Nord-Trøndelag.   

I Maritim Campus Nord-samarbeidet er en allerede i gang med neste fase i å bygge en avansert øvings- og testarena der en integrerer egne simulatorer med lignende anlegg i et europeisk simulatornettverk finansiert av EU der ti europeiske universiteter samarbeider. Hensikten med samarbeidet er å få utnyttet fagkompetansen i de ulike miljøene, og gi brukerne et mest mulig realistisk øvelsesopplegg. En får også mulighetene til å utvikle et internasjonalt tilbud med soilide internasjonale samarbeidspartnere.

Maritimt Forum Nord SA overvar begivenheten.