Visjon og strategi

  • bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv,
  • skape økt forståelse for og oppmerksomhet om de maritime næringers betydning for norsk økonomi og samfunnsliv,
  • bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester,
  • fremme de maritime næringers fellesinteresser overfor norske og utenlandske myndigheter.

LAST NED VÅR STRATEGI OG TILTAKSPLAN