Historikk

Maritimt Forum Midt-Norge ble stiftet 12. mars 1991, og har i dag 56 medlemsbedrifter.

Foreningens formål er å bidra til en faglig og forretningsmessig utvikling for medlemmene, herunder initiere prosjekter hvor kompetanse innen teknologi og operasjon kan kombineres med idéskaping, markedskunnskap/kontakter og finansielle resurser.

Foreningens arbeid har gjennom årene utviklet seg mot følgende arbeidsoppgaver:

  • Informasjon og kontaktvirksomhet for medlemmene gjennom aktive medlemsmøter.
  • Informasjon og påvirkning om Rederiforbundets målsaker for å bedre den maritime nærings arbeidsvilkår i Norge.
  • Informasjon og påvirkning overfor lokale, regionale og nasjonale myndigheter vedrørende saker av stor viktighet for den maritime næringen i vår region.
  • Rekrutteringskampanjen for maritim utdannelse.