Om oss

Et rikt mangfold preger det maritime miljøet i Midt-Norge, med både store offshorerederier, fergerederier og flere nærskipsfartsrederier, et par store skipsverft inklusive et stort offshoreverft, flere mellomstore og små skipsbyggerier. I 2011 omfattet klyngen ca 3.500 ansatte og en omsetning på ca 5 mrd kr. 

Det er flere maritime leverandørbedrifter og teknologibedrifter i Midt-Norge, flere med utspring i NTNU og SINTEF-miljøet. De har i løpet av de seneste årene hatt en meget positiv utvikling, og har hele verden som sitt marked.

Forskningsmiljøet er et av Europas sterkeste med Marintek og Sintef Petroleumsforskning i spissen og disse har oppdrag over hele verden. Marintek arbeider med det ambisiøse framtidsprosjektet Ocean Space Center, som har fått svært positiv mottakelse hos politiske myndigheter så vel som hos næringen selv. Om dette blir realisert vil det virkelig kunne sette Trondheim og Norge på verdenskartet.