Ny daglig leder i Maritimt Forum Midt-Norge

Publisert 24. March, 2015

Christian Bachke har vært daglig leder i Maritimt Forum Midt-Norge i 20 år og har nå overlevert stafettpinnen til Erik Dyrkoren.

Dyrkoren har de siste årene vært engasjert i blant annet næringens forsknings- og innovasjonsstrategi, Maritim21, og samtidig vært ansatt ved MARINTEK.

Dyrkoren trer ut av styrelederrollen og erstattes av Gard Ueland i Kongsberg Seatex.

Maritimt Forum - Christian utmerkelse 2015-03-16

Overrekkelse av gave for lang og tro tjeneste