NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET PÅ TRONDHEIMSBESØK

Publisert 28. November, 2016

Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet har avholdt internt seminar i Trondheim 15. – 16.november.

Maritimt Forum Midt-Norge hadde gleden av å tilrettelegge programmet for avdelingen, som blant annet har ansvaret for havstrategiarbeidet, og for departementets arbeid med politikk for maritime næringer. Avdelingen følger EU’s maritime arbeid og ivaretar ansvaret for oppfølging av miljø, forskning/innovasjon, maritim kompetanse, maritime finansielle virkemidler og nærskipsfart.
Ved siden av MARINTEK OG SINTEF Fiskeri & Havbruk, hadde et utvalg av Maritimt Forum’s medlemmer avdelingen på besøk under oppholdet i Trondheim . Det gjaldt Siemens, Selfa, Blueye Robotics, Eelume, Maritime Robotics og Kongsberg Seatex.
NFD’s maritime avdeling fikk dermed et bredt innsyn i den forsknings- og utviklingskompetansen som befinner seg i Trondheim. God kompetansebygging for departementet, og god synliggjøring av maritime bedrifter i Trondheim.

Presentasjoner

På Pirsenteret fikk både Blueye, Eelume, Maritime Robotics og Kongsberg Seatex anledning til å presentere seg

Odd Moen, SIEMENS-

Odd Moen fra SIEMENS presenterer