Møte Maritimt Forum 30.1.2017

Publisert 6. February, 2017

Mellom 65 og 70 deltakere på Maritimt Forums møte sist mandag.  Tord Lien, som samme dag var blitt ansatt som NHO’s nye regiondirektør for Trøndelag var en av foredragsholderne.  Hva skjer med maritim næring dersom dagens oljepris holder seg på det samme lave nivået? Både Lien og Helge Kvalvik som leder Boa Offshore AS så et lys i det fjerne, om enn ikke med det aller første. Fin fremstilling av utviklingen frem til dagens situasjon, en god fremstilling av status og interessante synspunkter om utviklingen de neste årene.  Foredragene finnes nederst på denne siden. 

Helge Hestø Andersen ved Sikkerhetssenteret Rørvik var neste foredragsholder.  Temaet var EcoShip som kort fortalt handler om fartsoptimalisering i et miljøperspektiv.  Hvordan planlegge/gjennomføre drivstofføkonomisk kjøring innen ferge og hurtigbåtdrift. Adm.dir. Stein Andre Herigstad-Olsen  i Torghatten Trafikkselskap AS  bekreftet at selskapets satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser, herunder EcoShip-verktøyet og bruken av simulatoren ved Sikkerhetssenteret.

Spennende, og et godt eksempel på kompetansebygging i Trøndelag.  Også disse foredragene finnes nedenfor.

Svært mange deltok også på den påfølgende middagen som besto av skrei, lever og rogn.

Neste møte: 27. mars.

Presentasjoner: