Medlemsmøte 15.5

Publisert 29. May, 2017

SINTEF OCEAN OG SIEMENS I FOKUS

På medlemsmøtet 15.mai møtte MFMN den nye lederen for SINTEF Ocean, Vegar Johansen.
En meget lydhør forsamling lyttet til presentasjonen av nyskapingen SINTEF Ocean og de visjoner og planer som er lagt for virksomheten fremover.  SINTEF Ocean har tatt mål av seg til å være en verdensledende spydspiss i utviklingen av havrommet. Vegar Johansen skapte både begeistring hos tilhørerne og avslørte stor tro på at vårt trønderske flaggskip innen forskning på havrommet vil lykkes.

Et annet lokomotiv i midt-norsk næringsliv er Siemens. Salgsdirektør Odd Moen leverte en utrolig spennende fremstilling av Siemens’ satsing på elektrifisering. Høy aktualitet siden Siemens nå har besluttet å etablere en batterifabrikk i Trondheim.  Hvorfor Trondheim?  Jo, fordi det er der kompetansen sitter på dette feltet.  En stor fjær i hatten til miljøet på Sluppen!  MFMN gratulerer!

Begge foredragene ligger her på hjemmesiden:

Odd Moen MFMN

Vegar Johansen MFMN