Inntektene til maritim sektor i Trøndelag har doblet seg siden 2006.

Publisert 19. August, 2014

Dette viser analysen “Maritim sektor i Trøndelag” – en bransjeanalyse utført av Impello Management AS.

I 2012 sysselsatte maritim sektor i Trøndelag 6 738 personer. Veksten i sysselsetting var 5 % fra 2011 til 2012. De 320 selskapene i regionen hadde
15 mrd. kr i samlet omsetning (vekst 16 % fra 2011). Ved utgangen av 2012 var det 243 var aksjeselskaper og 77 underavdelinger i drift. 50 % av disse var innen maritime tjenester. I 2013 fortsatte sysselsettingsveksten, og pr 31.12.2013 var det 7 285 personer ansatt innen maritim sektor. Det
tilsvarer en vekst på 8 % fra 2012.

Flere selskaper har hatt stor omsetningsvekst de siste årene, blant annet Teekay Petrojarl, EMGS og Autronica. Det tyder på at maritim sektor i Trøndelag er inne i en positiv spiral, sier senioranalytiker Jon Ragnar Viggen i Impello, som presenterte analysen.

Selskapene med størst inntekter fra maritim virksomhet er oljeproduksjonsselskapet Teekay Petrojarl (2,4 mrd. i 2012), Rissa-verftet Noryards Fosen (1042 mill.) og Ole T. Bjørneviks rederi Boa Offshore (1038 mill.), som følges hakk i hæl av oljeleteselskapet EMGS (981 mill.).
2013 var det tredje året på rad hvor antall ansatte var i vekst. Det er de tre selskapene med størst omsetning, som også har flest ansatte.

I Sør-Trøndelag er det en stor andel av selskapene som har utspring fra NTNU og Sintef, men mange skulle gjerne samarbeidet tettere med kunnskapsmiljøene som pekes på som regionens største konkurransefortrinn.

Det er et godt samarbeid mellom de de større selskapene og kunnskapsmiljøene, men mindre selskaper føler at de ikke får utnyttet dette miljøet godt nok. Særlig ønsker de seg større faglig tyngde bak produktutviklingen, og de ønsker seg arenaer hvor de kan møte et miljø som kan oppleves uoversiktlig, sier Viggen.

Denne rapporten gir en oversikt over maritim sektor i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført i samarbeid med Maritimt Forum Midt-Norge, Innovasjon Norge, offentlige aktører og maritime bedrifter i regionen. Rapporten bygger videre på resultatene fra «Maritim Verdiskapingsbok 2014» (Menon Business Economics, 2014). Et sentralt mål har vært å øke detaljeringsgraden, gi en komplett oversikt over alle maritime virksomheter i Trøndelagsfylkene, samt kartlegge hva bransjen selv ser av utfordringer og muligheter ved å være lokalisert i Trøndelag.
Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr. 31.12.2013.

Hele analysen  og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no