GODT BESØKT MØTE I MARITIMT FORUM 3.OKTOBER

Publisert 11. October, 2016

Nærmere 50 deltakere møtte frem på vårt møte den 3.oktober.
Strålende fremmøte både til møtet og den påfølgende middagen.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen utfordret Maritimt Forum Midt-Norge på spørsmålet om regionen burde utarbeide en maritim strategi, på linje med den Marine Strategi for Trøndelag som allerede foreligger. Det ville være naturlig at Maritimt Forum tok et ansvar i så måte, og han imøteså et initiativ fra foreningen.

Helge Gåsø, pioner og gründer, som de fleste kjenner fra oppdrettsnæringen, fortalte en fascinerende historie om oppbyggingen av Frøygruppen. Gåsø støttet tanken om å utarbeide en maritim strategi for Trøndelag.

Tidspunktet for å ta tak i et slikt arbeid er det aller beste. Sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene betinger ny, felles fylkesplan, og en maritim strategi vil være et godt bidrag i dette arbeidet, i rett tid. Styret i MFMN vil behandle saken i sitt førstkommende styremøte.

Innleggene fra de to foredragsholderne er nå tilgjengelig her:
Odd Inge Mjøen: Maritimt forum OIM
Frøygruppen: Presentasjon Frøygruppen_Maritimt Forum_2016