Rekruttering og kompetanse

For å sikre at den gode kvaliteten i norsk maritim næring opprettholdes, er det viktig å jobbe langsiktig med rekruttering av nye sjøfolk. Vi vet at deres erfaringsbaserte kompetanse er viktig i hele klyngen og ikke bare hos rederiene.

(Jfr. Fafo- rapport 2012).

Den maritime næringens verdiskapning og konkurranseevne er basert på kompetanse og innovasjon. Norges kombinasjon av akademisk og erfaringsbasert kompetanse er unik i verdenssammenheng og kanskje ett av våre aller viktigste konkurransefortrinn internasjonalt. For at næringen skal fortsette å være verdensledende i sitt felt må en engasjere seg aktivt i rekrutterings arbeid. Ungdom må få synliggjort de muligheter som finnes i næringen innenfor alle fagfelt og om en velger praktisk eller teoretisk retning. Dyktige og engasjerte ungdom er næringens fremtid.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE REKRUTTERING OG KOMPETANSE HER