Næringspolitikk

Norge er bygd på maritim kunnskap og kompetanse. Det er en selvfølge at det i fremtiden også skal drives maritim næring i Norge. 

Den internasjonale konkurransesituasjonen tilsier best mulige rammevilkår for Norges eneste globale kompetansenæring.  Et av næringens største fortrinn er klyngemekanismen.  De maritime regionene består av komplette klynger som gir et unikt samspill hvor muligheter, innovasjon og verdiskapning oppstår. Dette må ivaretas.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE NÆRINGSPOLITIKK HER