Synliggjøring

Vi satser på å være en regional samhandlingsarena for den maritime næringen. Vi holder derfor jevnlig medlemsmøter og kurs for medlemmene. Vi er engasjert både Haugesundkonferansen og Sildajazzkonferansen som består av en todelt konferanse om undervannsoperasjoner og sikkerhet. 

Konferansene er viktige for samhandlingen regionalt, men også viktig for å sette Haugalandet og Sunnhordland på kartet innenfor fag- og saksområder som er viktige for den maritime næringen i regionen (se www.haugesundkonferansen.no og www.uop-sikkerhet.no).

For at vi skal kunne lykkes innenfor satsingsområdene våre, må vi til en hver tid ha fyldig og oppdatert informasjon om den regionale næringen. Et særskilt virkemiddel for å oppnå dette, har vært den årlige kartleggingen vi gjør mot medlemsbedriftene som resulterer i en regional Maritim rapport.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE SYNLIGGJØRING HER

synliggjoring 1