Rekruttering og kompetanse

Vi satser på effektive rekrutteringsfremstøt for maritim utdanning som kvalifiserer for både sjø- og landbaserte yrker, og vi skal være et viktig bindeledd mellom maritim næringsvirksomhet og skoleverk når det gjelder rekrutterings-, utdannings- og forskningsspørsmål. 

Vi arbeider for at utdannings- og forskningsinstitusjonene har et tilbud som er tilpasset næringens behov. Dette arbeidet henger igjen sammen med en målsetting om at Haugesund skal være et maritimt kompetansetyngdepunkt i Norge.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE REKRUTTERING OG KOMPETANSE HER

kompetanse 1