Nærskipsfart

Nærskipsfart er viktig for å kunne transportere varer inn til regionen samt produksjonsprodukter ut til resten av verden. 

Nærskipsfart er en optimal kombinasjon av transport metoder og stiller derfor også krav til et effektivt veinett fra havn til kunde. Dette må på plass for at vi fullt ut kan få utnyttet vår havnekapasitet.

Fornying av nærskipsflåten vil også kunne tilføre regionen arbeid i årene som kommer. Dette vil derimot kreve politisk handlekraft og vilje i form av rammebetingelser både for verft og nærskipsrederier. Resultatet vil kunne bety store miljømessige fordeler samt enda mer gods fra land til sjø. Dette arbeider MF for å få til.

Nærskipsfartens mange fordeler:

• Dør-til-dør transport med en kontakt å forholde deg til.
• Billigere frakt enn det veitransport kan tilby
• Pålitelig fraktmetode
• Miljøvennlig
• Minsker trafikkproblemer

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE NÆRSKIPSFART HER

narskipsfart 1