Næringspolitikk

Vi arbeider med næringspolitiske spørsmål som opptar medlemmene våre. 

Målsettingen er at det alltid skal være attraktivt å drive maritim næringsvirksomhet i Norge generelt og på Haugalandet og i Sunnhordland spesielt. I det næringspolitiske arbeidet har vi god nytte av det tette samarbeidet med de andre regionale maritime foraene, med Maritimt Forum i Oslo, Norges Rederiforbund og med andre maritime fag- og bransjeorganisasjoner i Norge.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE NÆRINGSPOLITIKK HER

Naringspolitikk 1