Vil ha større mineralprosjekter til havs

Publisert 3. May, 2017

Når AP spør hvilke muligheter medlemmene i Maritimt Forum ser knyttet til utnyttelsen av ressursene i havet, svarer Jostein Alendal i Reach Subsea.

F.v. Arne-Christian Mohn, Liv Reidun Grimstvedt, Øystein Langholm Hansen, Kenneth Walland, Sverre Meling jr., Lars Raaum, Else-May Botten, Jostein Alendal og Sindre Matre.

– Vi vil at det legges til rette for større prosjekter når mineralforekomstene på og under havbunnen skal kartlegges. Ikke bare slike nålestikk-prosjekter som vi har vært engasjert i, men bredere anlagte prosjekter som strekker seg over lengre tid og større områder, sa Alendal.

Mineralforekomster i havet

Det var under et dialogmøte med Arbeiderpartiet hvor det ble gitt innspill til partiets nye havstrategi, at Jostein Alendal fremmet synspunkter på hvordan kartleggingsprosjektene knyttet til mineralforekomster på norsk sokkel er organisert.

Det tok tid og krefter også den gangen Norge ble en oljenasjon. Diskusjonen begynte med gassfunnene utenfor Nederland i 1959. I 1963 gav Gerhardsen regjeringen anledning til seismiske undersøkelser på sokkelen. Den første leteboringen fant sted i 1966, men brønnen var tørr. Først julaften i 1969 fikk norske myndigheter meldingen om Ekofisk.

Arbeiderpartiets havstrategi

Med en ny havstrategi signaliserer Arbeiderpartiet det samme som regjeringen har sagt. I havet ligger fortsatt mye av Norge sin fremtid. Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har sagt at dette er noe av det første han vil gripe fatt i fra Statsministerens kontor dersom han blir statsminister etter valget til høsten.

Ikke bare Jostein Alendal gav maritim talskvinne for Arbeiderpartiet, Else-May Botten og politisk rådgiver Lars Raaum, innspill. Det gjorde også Kenneth Walland fra Østensjø Rederi, Liv Reidun Grimstvedt fra Høgskulen på Vestlandet, Arne-Christian Mohn fra Haugesund kommune, Sindre Matre fra Arriva Shipping og Sverre Meling jr. i Maritimt Forum. Øystein Langholm Hansen deltok i møtet både som representant for LO, men også som Arbeiderpartiets fjerdekandidat til Stortinget fra Rogaland.

Arbeidsmiljøloven på flerbruksskip

Både Kenneth Walland og Jostein Alendal gikk tydelig ut mot representantforslaget i Stortinget fra AP, SV og SP om at arbeidsmiljøloven skal gjøres gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter på fartøy. Dialogmøtet med Arbeiderpartiet, som for øvrig fant sted hos Østensjø Rederi, gav ingen avklaringer på dette feltet annet enn det som allerede har kommet frem i det offentlige ordskiftet. Partene står et godt stykke fra hverandre.

– Det må ikke forhindre at vi samler oss om de mulighetene vi alle ser at havet kan gi oss i fremtiden, avsluttet Sverre Meling jr.

(Tekst og foto SMe)