Tildelt status som Nasjonalt Senter for Teknologiutvikling

Publisert 11. June, 2018

Tirsdag 5. juni 2018 tildelte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen UNITECH Offshore, med partnere, status som Nasjonalt Senter for Teknologiutvikling.

Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre

– En fantastisk anerkjennelse for oss som teknologibedrift og vår satsing og kompetanse innen smarte løsninger for operasjoner i havrommet, sier en stolt og fornøyd Bernt Hellesøe i en pressemelding. Hellesøe er gründer og styreformann i UNITECH Offshore.

Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre skal være et nasjonalt senter innenfor ulike typer energisystem som batteri, brenselsceller, hybride systemer og elektrifisering for havnæringene.

UNITECH Teknologisenter på Eldøyane og Rubbestadneset skal samarbeide med testsentre i klyngen som SWITCH på Stord og bl.a. fartøy eid av Solstad Offshore og Knutsen OAS. NCE Maritim Cleantech er prosjektleder og sentral i administreringen av Katapult Senter samarbeidet.

– UNITECH Teknologisenter, som er under bygging på Rubbestadneset, Bømlo, tildeles Nasjonalt Senter status ett år før innflytting. Dette gir oss en unik mulighet til å tilrettelegge infrastrukturen for problemløsning, prototyper og produktutvikling. Teknologisenteret, som skal være en «katapult» for små og store bedrifters nye smarte løsninger, er lokalisert i Norges tyngdepunkt innen offshore, subsea, fiskeri og havbruks kompetanse, sier Gunnar Birkeland i UNITECH.

– UNITECH Offshore har i flere tiår ledet utviklingen innen smarte og robuste løsninger for olje- og gass industrien, introdusert nye robuste materialer og i senere år innen elektrifisering av havoperasjoner. Gjennom Katapult ordningen gjøres UNITECH infrastruktur og kompetanse tilgjengelig for et betydelig større brukernettverk. Samtidig lanserer UNITECH Offshore en stor satsing innen sine kjerneområder og bruken av norsk ren aluminium i energisystemer for hav-rommet. Katapult tildelingen realiserer test og pilot infrastruktur innen energiproduksjon offshore, subsea energisystemer, elektrifisering av havbruk, verksted for prototyper mm., heter det i pressemeldingen.

– Vi gleder oss til å åpne opp vårt teknologisenter for et bredere samarbeid og dele vår kompetanse med et større nettverk. Samarbeid på Vestlandet er noe vi har etterlyst lenge og som vi har stor tro på vil synliggjøre Norge på verdenskartet og skape nytt næringsliv, sier Gunnar Birkeland.

Videre fremholder han at det er en unik, ledende og komplett kompetanse innen flere teknologiområder i regionen mellom Bergen og Stavanger som det nå skal kommersialisere på.

I sammenheng med bygging av Teknologisenteret på Rubbestadneset har UNITECH lansert en modell med ny yrkesfaglig utdannelse vegg i vegg med senteret som vil gi elevene en unik tilgang til «state of the art» infrastruktur og muligheten til å lære problemløsning og produktutvikling «first hand».

Bernt Hellesøe er ikke i tvil om at dette er starten på noe som vil ha stor betydning for næringsutviklingen på Vestlandet.

– UNITECH Teknologisenter på Rubbestadneset vil bli et fyrtårn for teknologiutvikling på Vestlandet, sier Hellesøe.

(Tekst og foto fra pressemelding)