Tror på full utnyttelse CSV high end neste år

Publisert 10. August, 2018

Bjørgulf Lea jr.

Skipsmegler Bjørgulf Lea jr i Uno Offshore Haugesund tror på full utnyttelse for de mest avanserte konstruksjonskipene neste år. – Rederne budsjetterer nå med høyere rater, sier han.

Lea la frem sitt syn på markedet for subsea offshore konstruksjonskip under Subsea Operations Conference 2018 nylig. Han sa at ratene i 2018 har vært bedre enn i 2017 og så for seg ytterligere forbedring i 2019.

– Mange prosjekter kommer opp hvor det vil være behov for de mest avanserte offshore konstruksjonskipene, fremholdt Bjørgulf Lea jr.

Når Uno Offshore definerer CSV, regnes skip med krankapasitet over 200 tonn å være skip i det såkalte “high end” markedet. Det omfatter i følge Uno Offshore en samlet flåte på 77 fartøyer på den vestlige halvkule, i praksis alt utenom østasiatiske farvann. Kapasitetsutnyttelsen for disse 77 fartøyene har i august i år vært på 81,8 prosent.

Samlet består CSV-flåten i følge Uno Offshore av 298 skip på den vestlige halvkule. 124 av dem har krankapasitet under 100 tonn, mens 97 har krankapasitet mellom 100 og 200 tonn.

– Relativt gode priser i annenhåndsmarkedet for subsea offshore konstruksjonskip er også et tegn på at man har tro på fremtiden, sa Bjørgulf Lea jr., men han la til at skraping av skip fortsatt er nødvendig for å få til en bedre balanse i markedet.

Ifølge Uno Offshore er det CSV-er med krankapasitet under 100 tonn som har den høyeste gjennomsnittsalderen med 12 år. I “high end” markedet er gjennomsnittsalderen på skipene kun 5,4 år.

(Tekst og foto SMe)